Τα σενάρια των μαθητών

 

Στο ξεκίνημα του προγράμματος, οι μαθητές συγκρότησαν τις ομάδες τους. Το επόμενο βήμα ήταν να αποφασίσουν τις ιστορίες που θα ήθελαν να οπτικοποιήσουν, μέσα από την τεχνική του stop motion animation. Στην κατεύθυνση αυτή, συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας με 3 πίνακες: έναν αρχικό πίνακα με τις πληροφορίες της συνολικής ιστορίας, έναν δεύτερο πίνακα με ανάλυση των δεδομένων ανά σκηνή και έναν τρίτο όπου σκίτσαραν σε εικονίδια τις σκηνές της ιστορίας τους. Παρακάτω βλέπετε τα αποτελέσματα των εργασιών τους:DSC_0613 DSC_0614 DSC_0615 DSC_0616 DSC_0608 DSC_0609 DSC_0610 DSC_0611 DSC_0612 DSC_0604 DSC_0605 DSC_0606 DSC_0607 DSC_0598 DSC_0599 DSC_0600 DSC_0601 DSC_0602 DSC_0603 DSC_0593 DSC_0597 DSC_0596 DSC_0595 DSC_0594

 

Advertisements